تولید و پخش پیام‌های بازرگانی

تولید انواع تیزرهای تلویزیونی و رادیویی، تیزرهای رئال و انیمیشن برای اهداف تجاری و فرهنگی